MẶT BẰNG CHUNG CƯ ECO CTY VIỆT HƯNG LONG BIÊN


THIẾT KẾ CHUNG CƯ ECO CTY VIỆT HƯNG

Dự án chung cư Eco City Việt hưng được thiết kế khá hợp lý Diện tích đa dạng phù hợp 62-86m2 các căn hộ đều lấy ánh sáng tự nhiên, Diện tích dự kiến từ 2-3 PN.


Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Mặt bằng eco city long biên từ tầng 3-8

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên

Mặt bằng eco city long biên từ tầng 9-16

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Phòng dự án: Hotline: 0967408687


PHỐI CẢNH 3D THIẾT KẾ CĂN HỘThiết kế chi tiết căn hộ A1 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-A2


Thiết kế chi tiết căn hộ A2-B2-B3-B4-B8 - C2-C3-C6-C7-C10-C14 dự án Eco city Việt Hưng

Thiết kế chi tiết căn hộ A3 - A4 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-A5


Thiết kế chi tiết căn hộ A5 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-A6


Thiết kế chi tiết căn hộ A6 - A7 - B1 - B9 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-A8 

Thiết kế chi tiết căn hộ A8 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-B5


Thiết kế chi tiết căn hộ B5-B6-C1-C8-C9-C15 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-B7


Thiết kế chi tiết căn hộ B7 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-C11


Thiết kế chi tiết căn hộ C11 - C12 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-C4 

Thiết kế chi tiết căn hộ C4 - C5 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-D1


Thiết kế chi tiết căn hộ D1 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-D2


Thiết kế chi tiết căn hộ D2 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-D3


Thiết kế chi tiết căn hộ D3 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-D5


Thiết kế chi tiết căn hộ D5 dự án Eco city Việt Hưng

PHỐI CẢNH 3D THIẾT KẾ CĂN HỘ

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-A1

Thiết kế chi tiết căn hộ A1 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-A2


Thiết kế chi tiết căn hộ A2-B2-B3-B4-B8 - C2-C3-C6-C7-C10-C14 dự án Eco city Việt Hưng


eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-A3


Thiết kế chi tiết căn hộ A3 - A4 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-A5


Thiết kế chi tiết căn hộ A5 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-A6


Thiết kế chi tiết căn hộ A6 - A7 - B1 - B9 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-A8 

Thiết kế chi tiết căn hộ A8 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-B5


Thiết kế chi tiết căn hộ B5-B6-C1-C8-C9-C15 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-B7


Thiết kế chi tiết căn hộ B7 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-C11


Thiết kế chi tiết căn hộ C11 - C12 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-C4 

Thiết kế chi tiết căn hộ C4 - C5 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-D1


Thiết kế chi tiết căn hộ D1 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-D2


Thiết kế chi tiết căn hộ D2 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-D3


Thiết kế chi tiết căn hộ D3 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-D5


Thiết kế chi tiết căn hộ D5 dự án Eco city Việt Hưng

eco-city-viet-hung-long-bien-phoi-canh-D6
Liên hệ Phòng Dự Án xem mặt bằng dự án: Hotline: 0918.33.9191

Share:
='fb-root'/>