MẶT BẰNG TỔNG THỂ

MẶT BẰNG CHUNG CƯ ECO CITY

Dự án chung cư Eco City Long Biên được thiết kế khá hợp lý các căn hộ đều lấy ánh sáng tự nhiên, Diện tích thiết kế rất đa dạng từ 62m2 - 86m2 cho 2 loại căn hộ 2-3 PN.
Liên hệ Phòng Dự án Eco City để xem mặt bằng chi tiết căn hộHotline: 0918.33.9191

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên

Mặt bằng eco city long biên từ tầng 9-17

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên

Mặt bằng eco city long biên từ tầng 9-16

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên

Mặt bằng điển hình tầng 3 - 8 Dự án Eco City Việt Hưng

PHỐI CẢNH 3D THIẾT KẾ CĂN HỘ

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên

Thiết kế chi tiết căn hộ A1 dự án Eco city Việt Hưng

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Thiết kế chi tiết căn hộ A2-B2-B3-B4-B8 - C2-C3-C6-C7-C10-C14 dự án Eco city Việt Hưng


Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Thiết kế chi tiết căn hộ A3 - A4 dự án Eco city Long Biên

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Thiết kế chi tiết căn hộ A5 dự án Eco city Việt Hưng

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Thiết kế chi tiết căn hộ A6 - A7 - B1 - B9 dự án Eco city Việt Hưng

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Thiết kế chi tiết căn hộ A8 dự án Eco city Việt Hưng

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Thiết kế chi tiết căn hộ B5-B6-C1-C8-C9-C15 dự án Eco city Việt Hưng

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Thiết kế chi tiết căn hộ B7 dự án Eco city Việt Hưng

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Thiết kế chi tiết căn hộ C11 - C12 dự án Eco city Việt Hưng

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Thiết kế chi tiết căn hộ C4 - C5 dự án Eco city Việt Hưng

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Thiết kế chi tiết căn hộ D1 dự án Eco city Việt Hưng

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Thiết kế chi tiết căn hộ D2 dự án Eco city Việt Hưng

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Thiết kế chi tiết căn hộ D3 dự án Eco city Việt Hưng

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên


Thiết kế chi tiết căn hộ D5 dự án Eco city Việt Hưng

Chung Cư Eco City Việt Hưng Long Biên
Thiết kế chi tiết căn hộ D6 dự án Eco city Việt Hưng

Liên hệ phòng bán hàng xem mặt bằng dự án Eco Việt Hưng Long Biên

Mr Lương Hotline: 09674048687

Share:
='fb-root'/>